iodigital

Toegankelijkheidswet: zo voldoen je websites en apps eraan

Alle Nederlandse websites en apps moeten sinds 2017 toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat geldt dus niet alleen voor overheidsinstellingen, maar ook voor het bedrijfsleven. Op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) kunnen mensen namelijk naar de rechter of het College voor de Rechten van de Mens stappen als zij een website of app niet goed kunnen gebruiken. Wat houdt toegankelijkheid precies in en hoe stem je websites en apps hierop af?

Brailletoetsenbord
Frank Schaap, digitaal strateeg bij Intracto
Frank Schaap
Digitaal strateeg