iodigital

Een onderzoek naar Headless en Server Side Rendering

Als digital agency werken we aan veel verschillende projecten. Sommige projecten zijn visueel erg interessant, maar is er weinig back-end complexiteit (e.g. digital story telling). Andere projecten zijn juist technisch heel uitdagend, maar gebeurt er visueel minder (e.g. back-offices). Visueel uitdagende projecten eisen veel front-end development werk. Om dit front-end werk wat gemakkelijker te maken zijn we onderzoek aan het doen naar zogenoemde Headless CMS'en, gecombineerd met front-end Server Side Rendering (SSR).
 

UX designer
Joep Snijders
Joep Snijders
User Experience & Visual Designer

Headless CMS

Je koppelt de front-end compleet los van het CMS, en bouw je een losse front-end applicatie. Doordat de front-end los is, kan de front-ender in een eigen ecosysteem werken. Dit heeft de nodige voordelen, zoals bijvoorbeeld snelheid en performance. Middels een API die het CMS genereert kan je alsnog de content beheren. Een bijkomend voordeel hiervan is dat je deze API ook direct kunt gebruiken voor meerdere front-end applicaties (zoals een website of smartphone app). Helaas kan Google nog niet zo goed overweg met deze front-end applicaties geschreven in JavaScript, waardoor de site wellicht minder goed geïndexeerd wordt. Gelukkig is hier sinds kort een oplossing op gevonden: Server Side Rendering (SSR). 

Server Side Rendering 

SSR opent een aantal interessante mogelijkheden in het ontwikkelen van front-end applicaties die gekoppeld zijn met een API. Deze mogelijkheden zijn we uiteraard aan het onderzoeken. Als resultaat van dit onderzoek schrijf ik een aantal artikelen met onze bevindingen. Hieronder vind je het eerste artikel, waarin ik het onderwerp introduceer, de voor- en nadelen van Headless + SSR toelicht en waarin onze volgende stappen van ons onderzoek beschrijf.