iodigital

De positieve effecten van een maatschappelijke voortrekkersrol op je merk

Het verstandig opnemen van een maatschappelijke voortrekkersrol heeft ook positieve effecten op je merk als werkgever (employer brand) en op je product- of dienstenmerk. Onze experte Astrid doet uit de doeken hoe breed CSR, MVO en purpose marketing precies gaan en hoe je ze succesvol toepast op jouw onderneming.

White paper about CSR