Meer groeimarge door digitale transformatie | Intracto

Meer groeimarge door digitale transformatie

Digitale transformatie draait om het hertekenen van businessmodellen en zo competitiever te worden met het oog op de toekomst. Reken op onze begeleiding door deze digitale processen waar we meer marge voor groei helpen creëren.

Digitale transformatie op alle vlakken

Digitale transformatie start bij het herbekijken van het businessmodel en met die aangepaste visie de bedrijfsvoering zowel intern als extern te optimaliseren. Dat uit zich op verschillende domeinen:

  • andere manieren van communiceren met potentiële klanten;
  • (meer) aandacht voor digitale sales en sales automation;
  • processen automatiseren om efficiënter te werken;
  • informatiestromen in de organisatie inzichtelijk maken om met business intelligence betere beslissingen te kunnen maken.

Service design

We leggen verborgen noden bij (toekomstige) klanten bloot en ontwerpen nieuwe diensten om aan die noden te voldoen.

Ideation

Intensieve brainstormsessies, hackathons of innovatieworkshops: we werken inspirerend, met vaak nieuwe serviceconcepten tot gevolg.

Digitale roadmap

We zetten ideeën om in een plan dat inzichten geeft en een houvast biedt voor toekomstige beslissingen, en dat een duidelijke lijn uitstippelt van het digitale transformatieproces.

Automation

We bekijken welke processen we kunnen automatiseren om efficiënter werk mogelijk te maken. Zo komt er meer tijd vrij om verdere groei te realiseren.

Customer-centric analyses

De gebruiker staat centraal, dat is het licht waar we alle processen tegen houden. We analyseren bestaande processen, maken ze efficiënter waar nodig en stellen nieuwe processen voor waar er nood aan is.

E-business

Van lead management over sales tot nazorg: we analyseren en ontwikkelen zowel interne als externe bedrijfsprocessen.

Businessmodel-ondersteuning

We gaan na op welke vlakken businessmodellen gemoderniseerd kunnen worden en doen concrete voorstellen, gebaseerd op de realiteit.

Stakeholderanalyse

We brengen al de stakeholders rond je organisatie in beeld, identificeren hun belangen en zoeken uit hoe de digitale transformatie tegemoet kan komen aan die belangen.

collega-nl2

Kennismaken?

Benieuwd welke winst digitale transformatie kan opleveren? We bekijken het graag samen.

Neem contact op

Relevante blogberichten

blog-Efficiënt-rekruteren-in-een-digitale-wereld-header
Efficiënt rekruteren in een digitale wereld

In de war for talent is je bedrijf een kandidaat in het lijstje van de sollicitant in plaats van omgekeerd. Hoe zorg je ervoor dat juiste mensen bij jou willen werken? En hoe kan je hen zo efficiënt mogelijk bereiken?