iodigital

24 juli 2013

Waarom sociale media (alleen) niet (goed) werkt

De cijfers liegen er niet om: het overgrote deel van de online bevolking is actief op één of meerdere sociale netwerken. Dit gegeven toont het belang van het gebruik van Facebook, Twitter en andere netwerken voor bedrijven en organisaties. Toch is een goed resultaat op sociale media niet vanzelfsprekend. In dit artikel bespreken we 7 belemmeringen die succes in de weg staan.

blog-waarom_sociale_media_alleen_niet_goed_werkt-image1

Sociale media is niet gratis

Het aanmaken van een account op de Facebooken, Twitters en LinkedIns van deze wereld is gratis. Maar time is money, en succes boeken op sociale media kan alleen maar als je voldoende tijd investeert. Tijd van jezelf, je medewerkers of van externe professionals.

Sociale media vergt kennis, inzicht en strategie

Zomaar wat posten uit de losse pols wanneer het je uitkomt, is niet bepaald een goede strategie. Om de vruchten te kunnen plukken heb je nood aan een concrete doelstelling en een plan om deze doelstelling te bereiken. Welk publiek wil je engageren? Welke actie dienen zij te ondernemen? En met welke inhoud kan je hen prikkelen? En vooral: op welke manier kan je dit praktisch realiseren?

Resultaat vergt tijd

Alle begin is moeilijk, ook op sociale media. De eerste dagen en weken zal je vermoedelijk maar weinig volgers hebben en bijgevolg slechts beperkte interactie. Je kan gebruik maken van verschillende advertentiemodellen en technieken om je publiek ter vergroten - de ene methode al wat beter dan de andere - maar uiteindelijk zijn het de volgers die echt interesse hebben in je boodschap die er voor zorgen dat je bereik groeit. En die komen niet van de ene dag op de andere. Met een goede strategie, planning, inhoud en vooral doorzettingsvermogen kom je al een heel eind.

Een onbereikbare doelgroep?

Het aantal gebruikers van sociale media blijft toenemen. Toch kan niet elke doelgroep via gelijk welk netwerk efficiënt bereikt worden. Daarnaast is ook het moment van publicatie belangrijk. Zo zou je kunnen stellen dat een professional wel interesse heeft in sector- of functiegerelateerde content tijdens de werkdag, maar niet noodzakelijk in zijn privétijd of op bepaalde persoonsgerichte sociale media.

Onderschatting van het visuele aspect

We leven in een visueel tijdperk. De meest effectieve boodschappen worden op een visuele manier ondersteund. Het gebruik van afbeeldingen, foto's, infographics en videofragmenten zorgt voor een aanzienlijk grotere aantrekkingskracht. Dit vergt een extra inspanning bij het opmaken, verpakken en verspreiden van een boodschap.

Sociale media is een middel, geen doel

Voor heel wat bedrijven en organisaties is sociale media een doel: "We moeten sociale media gebruiken omdat iedereen het doet", klinkt het. Sociale media biedt mogelijkheden om je communicatie en marketing naar een hoger niveau te tillen en op een interactieve manier met je publiek te communiceren. Het is echter slechts een middel, een schakel in het hele verhaal. De integratie met andere traditionele en nieuwe kanalen kan bijdragen tot het behalen van je communicatiedoelstelling.

Opvolging, evaluatie en bijsturing

Niet enkel voor het uitsturen van berichten dient voldoende tijd ingecalculeerd te worden. Ook voor de opvolging van de conversatie, het evalueren van de berichten en het bijsturen van de inhoud, presentatie, tijdstip en andere aspecten dienen de nodige inspanningen geleverd te worden. Enkel zo kan de return van sociale media groeien en kan het een échte meerwaarde bieden voor je bedrijf of organisatie.

Over Hans Claesen 

Hans Claesen is zaakvoerder bij C-Works! en is 15 jaar actief in de wereld van online en offline communicatie. Als ervaringsdeskundige op gebied van audiovisuele, gedrukte en online media staat hij bedrijven en organisaties bij in het voeren van een efficiënte communicatie.