iodigital

06 juni 2012

Offline of online commerce?3: Wat doet offline naar online?

Wat als conventionele winkels zich aan een online avontuur willen wagen of omgekeerd? Met welke effecten moet rekening gehouden worden? In 2000 deden Enders & Jelassi onderzoek naar deze materie en kwamen met enkele inzichten naar voor die nu nog steeds relevant zijn.

Traditionele winkels gaan online

Het grote voordeel van een conventionele winkel die de webtoer opgaat, is het reeds bestaande consumentenvertrouwen. Bezoekers weten meestal dat er ergens een fysieke winkel bestaat waar ze eventueel met problemen terecht kunnen. En daaraan verbonden is de reeds bestaande klantendatabase om de online versie van de winkel alvast een vliegende start te geven.

Nog een voordeel is dat als grotere offline winkels online gaan, ze het schaalvoordeel bij hun leveranciers mee naar de online wereld kunnen vertalen. Dit betekent meestal betere prijzen voor de consument.

Het is echter niet allemaal handjes in de lucht steken. Voor een webshop strak te krijgen, moet er wat geherstructureerd worden en de infrastructuur aangepast in het kader van een compleet ander distributiesysteem. In een conventionele winkel zijn er geen leveringen. De klant neemt het product onmiddellijk mee uit de winkelrekken. Online moet de aankoop nagestuurd worden.

Daarnaast moet een online shop dynamisch en flexibel zijn om blijvend te kunnen innoveren en mee te gaan met nieuwe trends op het internet. Die innovatie is een belangrijke factor in de waardeverwezenlijking van de producten. Hier zijn we dieper op ingegaan in deel 2 van deze reeks.

In onderstaande figuur zie je de waardeketen voor een conventionele winkel en de toevoeging die nodig is om ook online aan de slag te kunnen gaan.

Waardeketen voor conventionele winkel

Toevoeging voor online verkoop

 

Online retailers gaan offline

Wanneer een originele online retailer beslist om ook offline zijn kans te wagen, moet dat een weloverwogen strategische keuze zijn. De uitdagingen zijn immers niet van de poes, maar kunnen wel belangrijke voordelen opleveren. Het binden van cliënteel gaat namelijk veel beter met een fysieke winkel. Die winkel kan dan ook een krachtig advertentiemiddel zijn waarnaar kan verwezen worden om extra vertrouwen op te wekken.

Om het offline te maken, moet er wat geïnvesteerd worden. In de eerste plaats in extra opslagplaatsen en winkelruimte. De producten moeten immers fysiek aanwezig zijn. Meteen ook een beperking voor winkels die geen tastbare producten verkopen. Zij kunnen moeilijker een winkelervaring creëren.

Daarnaast zal er meestal ook een personeelsuitbreiding moeten komen om de winkel draaiende te houden.

Ook hier geven we een waardeketen mee die voorstelt waar een webshop in zal moeten investeren om ook zijn plek in de straat te veroveren.

Waardeketen voor online winkel

Toevoeging voor offline verkoop

 

blog-offline_of_online_commerce_3_wat_doet_offline_naar_online-back-end-70