iodigital

03 september 2014

Moss vermagert nieuwe btw-procedure

Er zit meer in een liedje dan je denkt”, zong een niet bijster slimme hond in 1991 als eerste nummer van zijn debuutplaat. Nochtans omvatte Samson bewusteloos een commercieel feit: een webshop is meer dan enkel het platform. Het is een bedrijf maar dan online. Ieder bedrijf heeft een administratiedienst die over de financiële kant van het verhaal gaat. Het zijn die mensen die volgende tekst best aandachtig lezen. Er verandert namelijk een stukje wettekst rond de btw.

Waar gaat het om?

Vanaf 1 januari 2015 zal btw op elektronische diensten verschuldigd zijn in de EU-lidstaat van de afnemer. Met elektronische diensten worden alle diensten via internet of een ander elektronisch netwerk verleend worden bedoeld:

  • Het leveren en onderhouden van een website
  • Het aanbieden van softwaredownloads
  • Het online leveren van abonnementen op tijdschriften, kranten, enz
  • Het online aanbieden van muziek en films

Wat is vandaag de situatie?

Op dit moment is het zo dat je anders gaat factureren als je klant zelf een btw-plichtige onderneming is of wanneer het om een consument gaat. In het eerste geval moet je altijd kijken naar de plaats waar de dienst geleverd werd. Gaat het om een consument – en dus een niet-btw-plichtige -, dan is de plaats van degene die de dienst levert – jij dus! – bepalend.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?

Concreet valt het verschil tussen de wetgeving voor een onderneming en die voor een consument, weg. In alle gevallen wordt de plaats van de dienst die van de afnemer. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle elektronische diensten dus plaatsvinden in het land waar de klant gevestigd is. Of die klant nu een btw-plichtige onderneming, een particulier of een overheidsorgaan is. Zelfs Gertje ontsnapt er niet aan. Als hij ooit een job vindt tenminste.

Wat zijn de gevolgen voor jou, de ondernemer?

Wel, simpel. Die zijn er niet. De huidige b2b-wet stelt al dat de btw in de EU-lidstaat van de klant betaald moet worden. De particulier zal geen facturen meer (mogen) krijgen met buitenlandse btw als die bijvoorbeeld iets op een buitenlandse webshop heeft gekocht. Stel dat je als Belgische particulier iets koopt bij Amazon UK. Dan zal Amazon je de Belgische btw aanrekenen en niet die van het Verenigd Koninkrijk.

Wat moet je doen?

Betekent dit nu dat je in elk land waaraan je diensten levert een btw-nummer moet aanvragen? Gelukkig niet, de EU komt onder de naam MOSS op de proppen met een elektronisch loket. Dankzij deze Mini One Stop Shop kan je een keer per kwartaal al je btw-verplichtingen in andere EU-lidstaten verrichten. De btw in België zal zelf instaan voor de doorstorting aan de verschillende lidstaten.

Je kan de MOSS niet gebruiken als het gaat om lidstaten waar je al een btw-nummer hebt. In dat geval moet je op de oude manier te werk gaan en aanrekenen via de gewone btw-aangifte. Een ander nadeel is dat je via de MOSS-aangifte geen btw-aftrek kan doen. Wil je de buitenlandse btw toch recupereren, dan ben je aangewezen op de al bestaande teruggaafprocedure.

De klant is koning

Om ze niet voor verrassingen te zetten, is het aangewezen je klanten in te lichten over de wetswijziging. Zij krijgen vanaf 2015 immers altijd dezelfde btw aangerekend: die van het land waar ze zelf wonen. Je klanten zullen wellicht graag weten waarom ze misschien plots een afwijkende rekening krijgen. Een niet geïnformeerde klant zou je dat wel eens kwalijk kunnen nemen.