iodigital

12 september 2016

Google Analytics Property verplaatsen

Het komt nog zeer veel voor dat Google Analyticsdata van klanten vastzit in een overkoepelende account van de web developmentpartner die zij in het verleden gekozen hebben.

Hierbij moeten wij de klanten altijd op de hoogte brengen dat deze data vastzit en dat zij met een (eigen) nieuwe account van start moeten gaan waarin hun historische data niet beschikbaar is.

De laatste dagen is hier echter verandering in gekomen (Hallelujah!). Simo Ahava bracht het goede nieuws afgelopen weekend naar buiten.

blog-Google-Analytics-Property-verplaatsen-header
Joost Thijsen
Joost Thijsen
Digital marketeer

Google Analytics heeft het verplaatsen van properties (en de data die ze bevatten) beschikbaar gemaakt. Dit betekent kort dat wij nu de mogelijkheid hebben om data te verhuizen van één Google Analytics account, naar een andere.

Via de beheerdersinstellingen, specifiek “Property-instellingen”, vind je nu rechts bovenaan een knop “Property verplaatsen”.

blog-Google-Analytics-Property-verplaatsen-header

Wanneer je op deze knop klikt kom je op een scherm met enkele opties terecht.

blog-Google-Analytics-Property-verplaatsen-opties
  • In dit dropdown veld kies je de account waar de data naartoe moet verhuizen.
  • Met deze eerste optie kopieer je de rechten voor de property en dataweergave naar de nieuwe account. Dit betekent dat de gebruikers die toegang hebben tot de oude account, ook dezelfde toegang gaan hebben tot de property en dataweergaves die je verplaatst naar de nieuwe account.
  • De tweede optie laat je de property verplaatsen zonder de rechten van de gebruikers mee te nemen. Enkel gebruikers die toegang en rechten hebben voor de nieuwe account zullen de verplaatste property kunnen bekijken/bewerken.
  • Dit laatste veld moet je aanvinken om de actie te bevestigen. Hiermee ga je ook akkoord dat de data die je verplaatst onderhevig is aan de servicevoorwaarden en het amendement voor gegevensverwerking van de nieuwe account.

Let op:

  • Je maakt GEEN KOPIE van de data. De data die je op deze manier verplaatst zal niet meer beschikbaar zijn in de oude account.
  • Het verplaatsen van de data kan enkele minuten duren. Het kan ook nodig zijn om de pagina te vernieuwen voordat je de data in de nieuwe account ziet.
  • Breng andere gebruikers op de hoogte wanneer je de data verplaatst, zij kunnen tijdens het proces foutmeldingen ondervinden in de GA-interface.

Zoals bij elke verhuis is het natuurlijk wel van groot belang alles eerst goed te plannen en testen.