iodigital

29 oktober 2012

Digitaal in Belgie. Cijfers en evolutie | Digitaal agentschap Intracto

België heeft een digitale achterstand op de rest van Europa opgelopen. Dat bracht de jaarlijkse internetbarometer van direct-marketing specialist E-mail Brokers aan het licht. Ten opzichte van vorig jaar zijn er minder Belgische websites, terwijl de rest van Europa een groei kende.

blog-digitaal_in_belgie_cijfers_en_evolutie_digitaal_agentschap_intracto-image2

Tussen juli 2011 en juli 2012 is het aantal actieve Belgische websites gedaald van 669.252 naar 667.627. Dit geldt zowel voor de .be als voor de .org domeinnamen. Professionele websites daalden ook van 495.466 naar 467.091. Al bij al een lichte daling, maar wel één die sterk afsteekt ten opzichte van de groei in landen zoals Tsjechië (+11%) en Frankrijk (+10%).

Oorzaken van de terugval

Een eerst mogelijke oorzaak voor de achteruitgang van het Belgische internet is de mindere ondersteuning vanuit de overheid. De versoepelde wetgeving van mei 2010 resulteerde toch niet in de verhoopte groei. Strakke regels, zoals het opt-in beleid bij nieuwsbrieven, verschillen met onze buurlanden en “remmen de groei”, zegt William Vande Wiele van E-mail Brokers.

Langs de andere kant kent België wel een lossere wetgeving rond het gebruik van cookies. Waar veel Europese landen de nationale websites opleggen om de gebruiker eerst akkoord te laten gaan met het gebruik van cookies, vraagt België enkel een cookieverklaring op te nemen.

Er kan ook een lans gebroken worden voor de gebrekkige opleiding in België. Terwijl je in andere landen kan afstuderen als community manager of online marketeer, levert dit land zelfs nog geen webontwikkelaars in Drupal af. Terwijl de professionele vraag hoog is.

Belgisch of Waals fenomeen?

België is echter een buitenbeentje binnen Europa. Dat bewijzen ook de cijfers. De daling van het aantal websites is vooral merkbaar in Wallonië. Vlaanderen kende zelfs een lichte stijging en Brussel bleef status quo.

De relatief kleine markt van België, dat ook nog eens opgesplitst is in een Vlaams en een Waals gedeelte, maakt het een makkelijke prooi voor grote, buitenlandse websites. Dat zien we in de cijfers van crossborder online aankopen in een studie van de Europese Commissie. Die geven aan dat 24% van de Belgen hun online aankopen in het buitenland doet. Significant meer dan het Europese gemiddelde van 10%.

E-commerce consolideert

Daarnaast is er ook de opmars van e-commerce in België, en vooral Vlaanderen. Tegen de Europese trend in steeg het aantal online actieve bedrijven in België van 16% in 2008 naar 26% in 2010. Deze sterke stijging moet in rekening gebracht worden bij het interpreteren van de daling van het aantal Belgische websites.

Grote bedrijven hebben gewacht op deze groei om zelf ook aan e-commerce te doen. Dat resulteerde in een grotere concurrentie voor de bestaande ‘pure players’ die alléén online actief zijn. Vele van deze ‘pure players’ hebben dan ook de handdoek in de ring moeten gooien.

Kwaliteit primeert

De daling van het aantal Belgische websites kent duidelijk een combinatie van oorzaken. Maar ondanks strenge regels, geen aangepast onderwijs, een concurrentieel klimaat en een op het buitenland gerichte markt, is er één factor die te allen tijde moet primeren om succes te verzekeren: kwaliteit.

blog-digitaal_in_belgie_cijfers_en_evolutie_digitaal_agentschap_intracto-image1

Ook William Vande Wiele van E-mail Brokers erkent dit en wijt dit aan de slechte kwaliteit van de Belgische digital agencies: “Ze zijn grotendeels incapabel en ze maken illegale sites.” Begin dit jaar verscheen er nog een studie van BDMA en Safeshops dat 95% van de Belgische webshops op één of andere manier legaal niet in orde is.

Maar niet alleen daar falen web agencies, ook op het vlak van vindbaarheid in Google en het wekken van vertrouwen bij bezoekers zijn er nog gaten dicht te lopen.

De verantwoordelijkheid van digital agencies

Intracto gelooft dat digital agencies een grote verantwoordelijkheid dragen in het begeleiden van hun klanten. Het uiteindelijke resultaat, de Return on Investment primeert en niet het afgeleverde product.

In afwezigheid van Belgische (of Europese) kwaliteitsnormen is het aan de digital agencies om het web steeds beter te maken. Daarom gaan wij met onze klanten een langdurige samenwerking aan, waarbij we ook proactief advies geven over nieuwe trends en wetgeving.

Contacteer Intracto om te luisteren wat wij voor jou kunnen betekenen.