iodigital

03 september 2013

Content marketing gericht uitrollen | Marketing advies door Intracto

De volgende vijf jaar zal er op gebied van marketing meer veranderen dan de vorige 50 jaar. Onder invloed van nieuwe technologieën en innoverende communicatiemethodes verandert het verwachtingspatroon van de beoogde ontvangers van onze boodschap. Je publiek bereiken doe je niet langer met schreeuwerige boodschappen die meer opvallen dan ze vertellen. Inhoud met waarde is wat mensen bindt, overtuigt en motiveert. Ook online.

Content marketing is een begrip dat de laatste jaren is doorgesijpeld in de wereld van marketing en communicatie. Het is een techniek waarbij door het opmaken en verspreiden van bruikbare informatie, een welbepaalde doelgroep wordt aangetrokken en gemotiveerd.

blog-Content-marketing-gericht-uitrollen-Marketing-advies-door-Intracto-header

Gunstige impact

Er zijn tal van redenen waarom je content marketing zou moeten integreren in je marketingstrategie. Zo heeft het een gunstige impact op je imago omdat je relevante informatie uitstuurt als expert in je eigen vakgebied. Daarnaast heeft de hoeveelheid gerelateerde informatie op een blog of website een impact op de ranking in de belangrijkste zoekmotoren. Ook het gebruik van de juiste trefwoorden en de verspreiding en aanbeveling van deze inhoud via sociale media kan wonderen doen met je vindbaarheid.

Verlengd netwerken

Bij content marketing komen ook de algemene netwerkprincipes van pas. Je helpt mensen verder door hen te voorzien van bruikbare informatie, zonder iets in ruil te verwachten. Door dit op regelmatige basis te doen terwijl je je top-of-mind-awareness vergroot, maak je een connectie op lange termijn. Ontvangers die in de toekomst nood hebben aan je aanbod, hebben maar een kleine drempel te overwinnen om de eerste stap te zetten. Een belangrijke vereiste is dat je weet welke vragen er leven bij de beoogde doelgroep, om hier een antwoord op te kunnen formuleren op een niet-commerciële manier.

Niet van vandaag op morgen

Eén van de nadelen van content marketing is dat het effect pas na langere tijd merkbaar is. Je zal moeten investeren in een strategie en planning om op regelmatige basis motiverende inhoud te kunnen (blijven) creëren en te verspreiden. Het duurt in de meeste gevallen 3 maanden tot een half jaar vooraleer de eerste gunstige effecten echt merkbaar worden.

blog-Content-marketing-gericht-uitrollen-Marketing-advies-door-Intracto-strip

Stappenplan voor content marketing

  1. Bepaal je doelstelling: wat wil je bereiken met content marketing?
  2. Voer een onderzoek: achterhaal met welke noden je doelpubliek te kampen heeft.
  3. Strategie en planning: leg vast op welke manier je doelstellingen bereikt kunnen worden en zorg voor een concrete uitvoeringsplanning.
  4. Creatie: verpak je boodschap op maat van de beoogde doelgroep en volgens de mogelijkheden van de verspreidingskanalen.
  5. Publicatie: maak gebruik van meerdere kanalen om je boodschap te publiceren, zoals een blog, YouTube, Slideshare, enz.
  6. Promotie: zorg ervoor dat men de weg vindt naar je content door onder meer sociale media, e-mail marketing en zelfs offline kanalen in te schakelen.
  7. Analyse: volg het resultaat van elke publicatie nauwgezet op en registreer welk type boodschappen, onderwerpen en tijdstippen beter of slechter scoren. Stem je verdere strategie en planning hierop af.

Starten met content marketing is geen eenvoudige opdracht, maar wie op een doordachte manier gebruik maakt van deze techniek zal er zeker de vruchten van plukken. Succes!